J.TEST 149-150 [ trả lời ] PDF

Đây là đáp án kỳ thi J.TEST 149-150 vào ngày 17/05/2020 :

Đáp án cấp độ AC : VE03_AC_8806ans

Đáp án cấp độ DE : VE03_DE_8806ans

Đáp án cấp độ FG : VE03_FG_8806ans

Phần Nghe AC : http://j-test.jp/data/150/VE03_AC_8806lis.mp3 

Phần Nghe DE : http://j-test.jp/data/150/VE03_DE_8806lis.mp3

Phần Nghe FG : http://j-test.jp/data/150/VE03_FG_8806lis.mp3

Nếu các bạn muốn hỏi bất kỳ câu hỏi nào hãy liên lạc với chúng tôi.

Theo số điện thoại : 08989 03636 (Mrs Nhung ), 08988 06363 (Ms.Huyen), 08988 05656(Mr.Huan)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *