KỲ THI SỐ 159

KỲ THI SỐ 159 Ngày thi: 07/11/2021 Hạn nộp hồ sơ: 14/10/2021 Địa điểm thi: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Hồ Chí Minh CẤP ĐỘ AC (N2, …

KỲ THI SỐ 158

Ngày thi: 12/09/2021 Hạn nộp hồ sơ: 19/08/2021 Địa điểm thi: Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Hồ Chí Minh CẤP ĐỘ AC (N2, N1) Thời gian Phần thi Thời …