Ngày thi:14/03/2021
Hạn nộp hồ sơ :18/02/2021
Địa điểm : Hanoi, Danang, Quy Nhon, Ho Chi Minh

CẤP ĐỘ AC (N2, N1)

Thời gian

Phần thi

Thời gian làm bài

 • 9:45 – 11:05

  Đọc

  80 phút

 • 11:05 – 11:50

  Nghe

  45 phút

 • Không có thời gian giải lao giữa 2 phần thi

CẤP ĐỘ DE (N4, N3)

Thời gian

Phần thi

Thời gian làm bài

 • 9:45 – 10:55

  Đọc

  70 phút

 • 10:55 – 11:30

  Nghe

  35 phút

 • Không có thời gian giải lao giữa 2 phần thi

CẤP ĐỘ FG (N5)

Thời gian

Phần thi

Thời gian làm bài

 • 9:45 – 10:45

  Đọc

  60 phút

 • 10:45 – 11:10

  Nghe

  25 phút

 • Không có thời gian giải lao giữa 2 phần thi