Ngày thi: 12/09/2021

Hạn nộp hồ sơ: 19/08/2021

Địa điểm thi: Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Hồ Chí Minh

CẤP ĐỘ AC (N2, N1)

Thời gian

Phần thi

Thời gian làm bài

 • 9:45 – 11:05

  Đọc

  80 phút​​

 • 9:45 – 11:05

  Đọc

  80 phút​​

 • Không có thời gian giải lao giữa 2 phần thi

CẤP ĐỘ DE (N4, N3)

Thời gian

Phần thi

Thời gian làm bài

 • 9:45 – 11:05

  Đọc

  80 phút​​

 • 9:45 – 11:05

  Đọc

  80 phút​​

 • Không có thời gian giải lao giữa 2 phần thi

CẤP ĐỘ FG (N5)

Thời gian

Phần thi

Thời gian làm bài

 • 9:45 – 11:05

  Đọc

  80 phút​​

 • 9:45 – 11:05

  Đọc

  80 phút​​

 • Không có thời gian giải lao giữa 2 phần thi
Ngày thi: 14/03/2021
Hạn nộp hồ sơ: 18/02/2021
Địa điểm thi: Hanoi, Danang, Quy Nhon, Tp.HCM