J.TEST VIETNAM trân trọng gửi đến toàn thể thí sinh và công ty lịch trình tổ chức kỳ thi J.TEST năm 2023.   Thời gian cụ thể: KỲ THI …

Lịch trình 2019

[ Lịch trình 2019 ]   Mục đích Các công ty xuất khẩu lao động và các trường học tiếng Nhật ở Việt Nam có thể nhận chứng chỉ sớm …