[Bài thi cp đ D-E]

Điểm tối đa: 700, đánh giá từ cấp độ D đến cấp độ E.

Trên 350 điểm, thí sinh sẽ được cấp chứng chỉ nếu không có phần nào trong 8 phần bị điểm liệt.

Cụ thể

Phn đc: 70 phút

  • Từ vựng và Ngữ Pháp
  • Đọc
  • Hán tự
  • Đặt câu (câu hỏi trắc nghiệm)

Phn nghe : 35 phút

  • Tranh ảnh
  • Nghe – hiểu
  • Ứng đáp
  • Hội thoại

+ Sau phần thi đọc là phần thi nghe, không có giải lao giữa hai phần thi.

Đim s và đánh giá

Điểm tối đa 700 (Phần đọc: 350 điểm, Phần nghe: 350 điểm)

Cấp D                    Trên 500 điểm = N3

Cấp E                    Trên 350 điểm (CEFR A2) = N4

Không đạt           Dưới 350 điểm

N3 = 500 điểm, N4 = 350 điểm