[Bài thi cp đ F-G]

Điểm tối đa: 350, đánh giá cấp độ F-G

Trên 180 điểm, thí sinh sẽ được cấp chứng chỉ nếu không có phần nào trong 8 phần bị điểm liệt.

Cụ thể

Phn đc: 60 phút

  • Từ vựng và Ngữ Pháp
  • Đọc – Hiểu
  • Hán tự
  • Đặt câu (câu hỏi trắc nghiệm)

Phn nghe : 25 phút

  • Tranh ảnh
  • Nghe – hiểu
  • Ứng đáp
  • Hội thoại

+ Sau phần thi đọc là phần thi nghe, không có giải lao giữa hai phần thi.

Điểm số và đánh giá

Điểm tối đa 350 điểm (Đọc: 175, Nghe: 175)

Cấp độ F            Trên 250 điểm (CEFR A1) = N5

Cấp độ G           Trên 180 điểm

Không đạt         Dưới 180 điểm

N5 = 250 điểm