[Bài thi cp đ D-E]

Điểm tối đa: 700, đánh giá từ cấp độ D đến cấp độ E.

Trên 350 điểm, thí sinh sẽ được cấp chứng chỉ nếu không có phần nào trong 8 phần bị điểm liệt.

Cụ thể:

PHẦN ĐỌC – VIẾT (70 PHÚT)

Nội dung Số câu Điểm mỗi câu Tổng điểm
Từ vựng – Ngữ pháp 30 05 150
Đọc hiểu 16 05 80
Hán tự 20 04 80
Viết 08 05 40
Tổng điểm     350

PHẦN NGHE HIỂU (35 PHÚT)

Nội dung Số câu Điểm mỗi câu Tổng điểm
Nghe tranh ảnh 06 05 30
Nghe hiểu đoạn văn 06 10 60
Nghe ứng đáp 16 10 160
Hội thoại/giải thích 10 10 100
Tổng điểm     350

Sau phần thi đọc là phần thi nghe, không có giải lao giữa hai phần thi.

Đim s và đánh giá

Điểm tối đa 700 (Phần đọc: 350 điểm, Phần nghe: 350 điểm)

Cấp D                    Trên 500 điểm = N3

Cấp E                    Trên 350 điểm (CEFR A2) = N4

Không đạt           Dưới 350 điểm

N3 = 500 điểm, N4 = 350 điểm