[Bài thi cp đ A-C]

Điểm tối đa: 1000, đánh giá từ cấp độ A đặc biệt đến cấp độ C.

Trên 600 điểm, thí sinh sẽ được cấp chứng chỉ nếu không có phần nào trong 8 phần bị điểm liệt.

Cụ thể:

PHẦN ĐỌC – VIẾT (80 PHÚT)

Nội dung Số câu Điểm mỗi câu Tổng điểm
Từ vựng – Ngữ pháp 40 05 200
Đọc hiểu 20 06 120
Hán tự 30 04 120
Viết 12 05 60
Tổng điểm     500

PHẦN NGHE HIỂU (45 PHÚT)

Nội dung Số câu Điểm mỗi câu Tổng điểm
Nghe tranh ảnh 10 05 50
Nghe hiểu đoạn văn 10 10 100
Nghe ứng đáp 20 10 200
Hội thoại/giải thích 15 10 150
Tổng điểm     500

Sau phần thi đọc là phần thi nghe, không có giải lao giữa hai phần thi.

Đim s và đánh giá

Điểm tối đa 1000 (Phần đọc: 500 điểm, Phần nghe: 500 điểm)

Cấp A đặc biệt      Trên 930 điểm

Cấp A                     Trên 900 điểm (CEFR C2)

Cấp Pre-A             Trên 850 điểm

Cấp B                    Trên 800 điểm

Cấp Pre-B            Trên 700 điểm (CEFR C1) = tương đương N1

Cấp C                  Trên 600 điểm (CEFR B2) = tương đương N2

Không đạt          Dưới 600 điểm

N1 = 700 điểm, N2 = 600 điểm