[Bài thi cp đ A-C]

Điểm tối đa: 1000, đánh giá từ cấp độ A đặc biệt đến cấp độ C.

Trên 600 điểm, thí sinh sẽ được cấp chứng chỉ nếu không có phần nào trong 8 phần bị điểm liệt.

Cụ thể

Phn đc: 80 phút

  • Từ vựng và Ngữ Pháp
  • Đọc – Hiểu
  • Hán tự
  • Viết

Phn nghe : 45 phút

  • Tranh ảnh
  • Nghe – hiểu
  • Ứng đáp
  • Hội thoại

+ Sau phần thi đọc là phần thi nghe, không có giải lao giữa hai phần thi.

Đim s và đánh giá

Điểm tối đa 1000 (Phần đọc: 500 điểm, Phần nghe: 500 điểm)

Cấp A đặc biệt      Trên 930 điểm

Cấp A                     Trên 900 điểm (CEFR C2)

Cấp Pre-A             Trên 850 điểm

Cấp B                    Trên 800 điểm

Cấp Pre-B            Trên 700 điểm (CEFR C1) = tương đương N1

Cấp C                  Trên 600 điểm (CEFR B2) = tương đương N2

Không đạt          Dưới 600 điểm

N1 = 700 điểm, N2 = 600 điểm