Lịch trình 2020

 

Mc đích

Các công ty xuất khẩu lao động và các trường học tiếng Nhật ở Việt Nam có thể nhận chứng chỉ sớm hơn thường lệ.

 

Chú ý

  1. Trước khi đề nghị lấy chứng chỉ, cần có sự đồng thuận từ các thí sinh.
  2. J.TEST JAPAN gửi thông tin thí sinh mà cơ quan nhập cảnh Nhật Bản yêu cầu (gồm điểm và cấp độ) đến văn phòng đại diện của công ty tại Nhật.
  3. Yêu cầu lấy điểm nhanh là miễn phí, tuy nhiên các công ty cần chi trả chi phí vận chuyển.
  4. Sau khi công ty gửi fax (nội dung yêu cầu theo mẫu có sẵn “requirement letter”) đến J.TEST JAPAN, J.TEST JAPAN sẽ gửi fax lại với nội dung (số thứ tự fax, số lượng yêu cầu, ngày nhận)
  5. Năm 2020, các công ty có thể kiểm tra lịch nhận chứng chỉ sớm nhất tại link sau…
    http://jtest.com.vn/lich-trinh-2020/.
  6. Dịch vụ này dành cho các công ty xuất khẩu lao động, các trường cao đẳng, đại học hoặc các trường học được thông qua bởi bộ tư pháp Nhật Bản.FAX : Thư yêu cầu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *