J.TEST VIETNAM trân trọng gửi đến toàn thể thí sinh và công ty lịch trình tổ chức kỳ thi J.TEST năm 2023.   Thời gian cụ thể: KỲ THI …