J.TEST 153 [ Đáp án ] – PDF

Đây là đáp án kỳ thi J.TEST 153 vào ngày 01/11/2020 :

Đáp án cấp độ AC : J153_AC_6941ans

Đáp án cấp độ DE : J153_DE(B)_6941ans

Đáp án cấp độ FG : J153_FG(B)_6941ans

Phần Nghe AC :http://j-test.jp/data/153/J153_AC_6941lis.mp3

Phần Nghe DE : http://j-test.jp/data/153/J153_DE(B)_6941lis.mp3

Phần Nghe FG : http://j-test.jp/data/153/J153_FG(B)_6941lis.mp3

Nếu các bạn muốn hỏi bất kỳ câu hỏi nào hãy liên lạc với chúng tôi.

Theo số điện thoại : 08989 03636 (Mrs Nhung ), 08988 05656(Mr.Huan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *