J.TEST 146 [ trả lời ] PDF

Đây là đáp án kỳ thi J.TEST 146 vào ngày 08/09/2019 :

Đáp án cấp độ AC : J146_AC

Đáp án cấp độ DE : J146_DE

Đáp án cấp độ FG : J146_FG(B)

Phần Nghe : http://j-test.jp/sound

Nếu các bạn muốn hỏi bất kỳ câu hỏi nào hãy liên lạc với chúng tôi.

Theo số điện thoại : 08989 03636 (Mrs Nhung ), 08988 06363 (Ms.Huyen), 0898 06565 (Ms.Men)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *