ĐÁP ÁN JTEST KỲ SỐ 154

J.TEST công bố đáp án kỳ thi số 154 vào ngày 17/01/2021:

 

Đáp án cấp độ AC: J154_AC_1229ans

Đáp án cấp độ DE: J154_DEB_1229ans

Đáp án cấp độ FG: J154_FGB_1229ans

Phần Nghe AC: https://bit.ly/2NcM4VC

Phần Nghe DE: https://bit.ly/2M931zD

Phần Nghe FG: https://bit.ly/2XT0rAA

(Thời hạn tải file nghe đến hết ngày 31/01/2021) 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 

  • 08989 03636 (Mrs Nhung )
  • 08988 05656 (Mr.Huan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *