Thí sinh lưu ý [Zalo]

  Khi đăng ký cấp độ và địa điểm thi,thí sinh chú ý tích đúng phần cấp độ theo đúng năng lực của mình dự thi vào form đăng ký. …