TỔNG QUAN VỀ KỲ THI J.TEST 144

 [J.TEST VIETNAM] TỔNG QUAN VỀ KỲ THI J.TEST 144   Ngày 12/5/2019, kỳ thi năng lực tiếng Nhật J.TEST lần thứ 144 được diễn ra và cũng là lần đầu …