Văn phòng J.TEST xin thông báo

Văn phòng J.TEST xin thông báo :
– Chúng tôi quay về nhật để họp từ ngày 21/7 Và 27/7 chúng tôi sẽ quay trở lại Việt Nam.

– Vì vậy các bạn muốn liên lạc với chúng tôi các bạn hãy gửi tới địa chỉ email (info@j-test.vn) hay Zalo(Sdt : 01222203636).

– Chúng tôi sẽ trả lời ngay tới các bạn!!