= Thông tin =

 

Bây giờ chúng tôi mở thêm văn phòng mới tại khu vực Hoàn Kiếm.

 

Địa chỉ là : toong Tầng 4, Số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm Hà Nội.

 

Vì vậy, nếu các bạn tham gia đăng ký thi J.TEST các bạn có thể đến số 8 Tràng Thi hoặc Keangnam theo khu vực nơi gần nhất của các bạn.