J.TEST 148 [ trả lời ] PDF

Đây là đáp án kỳ thi J.TEST 148 vào ngày 12/01/2020 :

Đáp án cấp độ AC : J148_AC(A)1126ans

Đáp án cấp độ DE : J148_DE(B)1126ans

Đáp án cấp độ FG : J148_FG(B)1126ans

Phần Nghe : http://j-test.jp/sound

Nếu các bạn muốn hỏi bất kỳ câu hỏi nào hãy liên lạc với chúng tôi.

Theo số điện thoại : 08989 03636 (Mrs Nhung ), 08988 06363 (Ms.Huyen), 0898 06565

Posted in Uncategorized