J.TEST 142 [ trả lời ] PDF

J.TEST 142 [ trả lời ] PDF

 

Đây là đáp án kỳ thi J.TEST 142 vào ngày 13/01/2019 :

Đáp án cấp độ AD : J142_AD_ans

Đáp án cấp độ EF : J142_EF(B)_ans

Music : http://j-test.jp/sound

Nếu các bạn muốn hỏi bất kỳ câu hỏi nào hãy liên lạc với chúng tôi.

Theo số điện thoại : 0898903636 (Mrs Nhung )

 

Posted in Uncategorized