J.TEST VIETNAM sẽ xúc tiến việc học online thay vì tập trung chủ yếu vào sách bài tập và sách giáo khoa.

Đối với các thí sinh tham dự cấp độ AD và cấp độ EF, chúng tôi sẽ xúc tiến việc tập trung vào các đối sách cho bài thi cân xứng với thời gian học tập tiếng nhật. 

Nếu như đi thi mà không có các đối sách ví dụ như các câu hỏi đọc hiểu đặc trưng kiểu J.TEST, bài thi nghe chiếm nửa tổng số điêm, bài thi miêu tả có sử dụng linh hoạt nhiều từ vựng. thì nhiều khả năng cao sẽ thất bại.

Vì vậy, chúng tôi cho rằng việc làm quen trước qua cách học online sẽ là phương pháp học rất tốt để có thể đánh giá được năng lực thật sự của bản thân.

Vì có thể lựa chọn từ 1 lần đến nhiều lần cho nên cũng có thể sử dụng pháp nhân của các trường tiếng nhật và những người liên quan của công ty XKLĐ. 

Vì có cả kỳ thi thử, vậy nên chúng tôi nghĩ rằng nếu các bạn tham gia kỳ thi thử này thì khả năng đỗ trong lần thi thật của các bạn sẽ cao hơn.