Về kỳ thi cấp tốc

Việc đăng ký dự thi phải trước ít nhất 2 tuần so với ngày mong muốn dự thi.

Các doanh nghiệp có nguyện vọn thi cấp tốc sẽ liên lạc trước với văn phòng tại Hà Nội và thông báo về địa điểm thi, số người dự thi và cấp độ thi. Sau đó hãy gửi kèm danh sách tên người dự thi tới văn phòng tại Hà Nội. 

Thông tin cần có đối với tất cả các thí sinh đăng ký đó là : Họ và tên , Giới tính , Ngày tháng năm sinh, Cấp độ thi (AD/EF).

Đối với trường hợp kỳ thi cấp tốc, không cần phải xuất trình tờ đăng ký thi. Trường hợp lệ phí thi tổng cộng 1 lần trên 20 triệu VND thì cần có sự trao đổi giao dịch hợp đồng giữa quý công ty và phía chúng tôi. Về cơ bản, kỳ thi cấp tốc là kỳ thi do phía doanh nghiệp tự điều hành sắp xếp. Trường hợp nếu có mong muốn ,nguyện vọng phía J.TEST điều hành sắp xếp thì hãy liên lạc riêng với chúng tôi.

 

Trường hợp phía doanh nghiệp tự điều hành sắp xếp, do có quy định riêng nên chúng tôi sẽ liên lạc trước.

  1. Sau khi thu tờ câu hỏi, phiếu trả lời và dữ liệu bài nghe thì hãy trả lại cho phía văn phòng tại Hà Nội.
  2. Khi tiến hành tổ chức kỳ thi, cần tối thiếu 2 giám thị để ngăn chặn xảy ra việc quay cóp, gian lận trong khi làm bài thi.

  3. Trường hợp trong lúc chấm bài một số nhất định các câu trả lời đúng sai giống nhau của các thí sinh thì được coi là gian lận và các thí sinh có câu trả lời giống nhau đó sẽ bị loại. Các bạn chú ý, đối với trường hợp này sẽ không có kết quả thi.

  4. Sau khi tờ phiếu trả lời về tới văn phòng tại Hà Nội, chúng tôi sẽ tiến hành chấm bài, thông thường mất từ 3 đến 5 ngày làm việc thì sẽ có kết quả.

  5. Kết quả thi chúng tôi sẽ gửi mail đính kèm file cho người phụ trách phía quý công ty.

  6. Về bảng kết quả thì sau khoảng 1 tuần chúng tôi sẽ gửi từ văn phòng Hà Nội.

  7. Phía tổ chức J.TEST sẽ không xúc tiến việc sử dụng kết quả của kỳ thi cấp tốc như một giấy tờ chứng nhận phục vụ cho mục đích du học. Giả sử Trường hợp có yêu cầu từ phía Nhật Bản, chấp nhận kỳ thi cấp tốc và muốn lấy kết quả thi thì lúc đó sẽ phụ thuộc vào sự đánh giá của phía quý công ty và phía Nhật Bản.

  8. Sau bài thi đọc hiểu sẽ tiến hành thi nghe mà không có nghỉ giải lao cũng giống như kỳ thi thường. Nội dung của bài thi có sự khác nhau nhưng, cấp độ của câu hỏi giống với kỳ thi thường.