J.TEST THÔNG BÁO – VỀ QUY ĐỊNH MỚI TRONG KỲ THI J.TEST

J.TEST THÔNG BÁO

VỀ QUY ĐỊNH MỚI TRONG KỲ THI J.TEST

 

Áp dụng từ kỳ thi 140, tháng 9/2018

I. GIẢI THÍCH VỀ MỨC ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ THEO CẤP ĐỘ EF – AD

 1. Mức điểm cao nhất của từng cấp độ:
  • AD: 1000 điểm
  • EF: 500 điểm
 2. Số điểm tối thiểu của từng cấp độ để đạt chứng chỉ
  • AD: trên 400 điểm
  • EF: trên 250 điểm
 3. Điểm liệt J.TEST
  • Để không bị điểm liệt, mỗi phần trong bài thi đều phải đạt ít nhất từ 5 điểm trở lên.
  • Trong trường hợp thí sinh không đảm bảo số điểm tối thiêu của từng phần thi, thì không được nhận chứng chỉ.

 

II. LƯU Ý DÀNH CHO TRUNG TÂM/CÔNG TY/TRƯỜNG HỌC

Lưu ý áp dụng khi Công ty/Trường học/Trung tâm nộp hồ sơ dự thi thay cho thí sinh trực thuộc.

 1. Nếu các tổ chức phát hiện cung cấp thông tin không chính xác của thí sinh khi nộp hồ so dự thi, phải thông báo với văn phòng J.TEST VIETNAM trước ngày thi để xử lý kịp thời.
 2. Nếu không nhận được thông báo về sự sai sót thông tin trước ngày thi, J.TEST VIETNAM sẽ không chấp nhận bất kỳ sự thay đổi thông tin cá nhân nào vào ngày thi chính thức.
 3. Bắt đầu tù kỳ thi tháng 9, chúng tôi sẽ không chấp nhận thí sinh tham gia J.TEST chỉ với Chứng minh thư nhân dân(chỉ chấp nhận trong trường hợp thí sinh dưới 16 tuổi).
 4. Nếu thí sinh tham gia dự thi bằng Chứng minh thư nhân dân, thí sinh phải nộp cùng với thẻ ngân hàng / giấy phép lái xe / thẻ sinh viên có tên của thí sinh.
 5. Nếu thí sinh không có bất kỳ thẻ nhân thân nào khác, cần phải thông báo cho văn phòng JTEST VIETNAM. Nếu không có thông báo trước, J.TEST VIETNAM sẽ không chấp nhận bất kỳ lý do nào mà thí sính tham gia dự thi chỉ bằng Chứng minh thư nhân dân.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *