J.TEST 152 [ Đáp án ] PDF

Đây là đáp án kỳ thi J.TEST 152 vào ngày 13/09/2020 :

Đáp án cấp độ AC : J152_AC_20587ans

Đáp án cấp độ DE : J152_DE(B)_2058ans

Đáp án cấp độ FG : J152_FG(B)_2058ans

Phần Nghe AC :http://j-test.jp/data/152/J152_AC_2058lis.mp3

Phần Nghe DE : http://j-test.jp/data/152/J152_DE(B)_2058lis.mp3

Phần Nghe FG : http://j-test.jp/data/152/J152_FG(B)_2058lis.mp3

Nếu các bạn muốn hỏi bất kỳ câu hỏi nào hãy liên lạc với chúng tôi.

Theo số điện thoại : 08989 03636 (Mrs Nhung ), 08988 05656(Mr.Huan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *