J.TEST 145 [ trả lời ] PDF

J.TEST 145 [ trả lời ] PDF

 

Đây là đáp án kỳ thi J.TEST 145 vào ngày 14/07/2019 :

Đáp án cấp độ AC : J145_AC(A)_0622_ans

Đáp án cấp độ DE : J145_DE(B)_0622_ans

Đáp án cấp độ FG : J145_FG(B)_0622_ans

Music : http://j-test.jp/sound

Nếu các bạn muốn hỏi bất kỳ câu hỏi nào hãy liên lạc với chúng tôi.

Theo số điện thoại : 08989 03636 (Mrs Nhung ), 08988 06363 (Ms.Huyen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *