J.TEST 144 [ trả lời ] PDF

J.TEST 144 [ trả lời ] PDF

 

Đây là đáp án kỳ thi J.TEST 144 vào ngày 12/05/2019 :

Đáp án cấp độ AC : J144_AC(A)_3901_ans 

Đáp án cấp độ DE : J144_DE(B)_3901_ans 

Đáp án cấp độ FG : J144_FG(B)_3901_ans

Music : http://j-test.jp/sound

Nếu các bạn muốn hỏi bất kỳ câu hỏi nào hãy liên lạc với chúng tôi.

Theo số điện thoại : 08989 03636 (Mrs Nhung ), 08988 06363 (Ms.Huyen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *