J.TEST 143 [ trả lời ] PDF

J.TEST 143 [ trả lời ] PDF

 

Đây là đáp án kỳ thi J.TEST 143 vào ngày 10/03/2019 :

Đáp án cấp độ AD : J143_AD_ans

Đáp án cấp độ EF : J143_EF(B)_ans

Music : http://j-test.jp/sound

Nếu các bạn muốn hỏi bất kỳ câu hỏi nào hãy liên lạc với chúng tôi.

Theo số điện thoại : 08989 03636 (Mrs Nhung ), 08988 06363 (Ms.Huyen)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *