J.TEST tổ chức kỳ thi tại 4 thành phố lớn – Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Vinh.

 

HÀ NỘI

Các thí sinh tham dự kỳ thi, các xí nghiệp, đoàn thể ở Hà Nội và ngoại thành Hà Nội có thể đến trực tiếp văn phòng tại Hà Nội hoặc gửi bưu điện.

Đà Nẵng

Các thí sinh tham dự kỳ thi, các xí nghiệp , đoàn thể ở Đà Nẵng trực tiếp đến văn phòng tại Đà Nẵng để đăng ký.

Vinh

Các thí sinh tham dự kỳ thi, các xí nghiệp , đoàn thể ở Vinh trực tiếp đến văn phòng tại Vinh để đăng ký.

HỒ CHÍ MINH

Các thí sinh tham dự kỳ thi, các xí nghiệp, đoàn thể ở TP. Hồ Chí Minh có thể đăng ký trực tiếp tại TP.Hồ Chí Minh hoặc gửi bưu điện đến Hà Nội.

Trường hợp gửi bưu điện thì hãy liên lạc đến số Hotline (TEL: 0898903636) thông báo về việc bạn đã đăng ký bằng hình thức gửi bưu điện.