CÁC LƯU Ý CHO THÍ SINH KHI LÀM BÀI THI J.TEST PHẦN VIẾT

1️⃣ Lưu ý về phần thi Viết

Câu trả lời trong phần thi Viết cần đáp ứng đủ hai tiêu chí: chính xác về mặt nội dung và cách viết từ vựng (bao gồm cả viết hoa và viết thường).
Có rất nhiều thí sinh hiểu đúng về mặt nội dung nhưng không thể viết chính xác từ vựng dẫn đến không có điểm trong phần thi này.
Do đó, xin mời các thí sinh xem file đính kèm dưới đây để hiểu rõ hơn và tránh được các lỗi sai khi làm bài.

 

2️⃣ Chỉ dùng bút chì khi làm bài

J.TEST quy định tất cả các câu trả lời trong bài làm cần phải được viết bằng bút chì, kể cả phần thi Viết.
Nếu thí sinh viết bằng bút bi và có tẩy xoá thì các giám khảo rất khó xác định đâu là câu trả lời cuối cùng, do đó dễ dẫn đến việc các câu trả lời không có điểm.
Vì thế trong bài thi, tất cả thí sinh chỉ được dùng bút chì và tẩy.

 

☀️Tham khảo thêm nhiều ví dụ tại link☀️  http://bit.do/JTESTWRITING

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *