Khi làm đăng ký, các bạn vui lòng in tờ giấy đăng ký ra và điền đầy đủ các mục cần thiết.

Ví dụ về cách điền thông tin các bạn vui lòng tham khảo mẫu.

Trường hợp không hiểu vui lòng liên lạc đến đường dây nóng.

Bản chứng minh tự thân được đính kèm chỉ là “Hộ chiếu”, không cần đính kèm thẻ học sinh sinh viên.

Thông báo quan trọng của J.TEST VIETNAM